Günümüz piyasasında İş Dünyası’nın en önemli ihtiyaçlarından biri Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmış, nitelikli Personel istihdam edilmesidir. 

Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Yasal Bildirimleri de kapsayan oldukça geniş bir alan olma özelliğine sahip olduğundan sosyal güvenlik eğitimi almamış, alanında yetersiz Personel Firmaların telafi edilemez noktalara gelmesine sebep olabilmektedir.

Platform Akademi Personel Özlük İşleri Eğitimi programını kapsamlı bir Uzmanlık Programı haline getirerek İş Hukuku, Bordrolama, Özlük İşleri, Sosyal Güvenlik, Ücret Yönetimi, Tazminatlar, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında Firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli Personelin yetiştirilmesi amacıyla M.E.B Sertifikalı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Programı düzenlemektedir.

Sosyal Güvenlik Eğitimine Kimler Katılmalı

Üst Düzey Yöneticiler, Orta Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları ve Personel İşleri Yöneticileri,

İnsan Kaynakları, Personel İşleri, Sendika, SMMM Çalışanları,

Yeminli Mali Müşavirler, Özel ve Kamu Sektöründeki tüm Denetçiler,

Sosyal Güvenlik alanında çalışmak isteyen Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

Sektör değiştirmek isteyen tüm Profesyoneller.

Eğitim Sonunda Katılımcılara Sağlanacaklar

M.E.B Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası

Platform Akademi Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası

Program İçeriği ile ilgili tüm Eğitim Dökümanları

PROGRAM DETAYLARI

egitimekayitol

HAFTA SONU GRUBU

HAFTA İÇİ GRUBU

BAŞLANGIÇ TARİHİ

31 MART 2018

 

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

10.00-16.00

Cumartesi Pazar

10.00-16.00  Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma

TOPLAM SÜRE

60 Saat /  5 Hafta

60 Saat / 2 Hafta

TOPLAM ÜCRET

1350 TL + Kdv (%8)

1350 TL + Kdv (%8)

EĞİTİM

YERİ

Büyükdere Cad. No: 54 Kat 9  Mecidiyeköy(Teknosa Yanı Halkbankası Üzeri)

Büyükdere Cad. No: 54 Kat 9 Mecidiyeköy(Teknosa Yanı Halkbankası Üzeri)

E-Posta

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

TELEFON

0212 275 67 50

0850 302 37 55

0554 567 31 49

0212 275 67 50

0850 302 37 55

0554 567 31 49

 

kobiindirimi1. BÖLÜM: DEFTER BELGE VE EVRAKLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR?

 • İşverenlerce Tutulacak Kayıt Ve Belgelerin Geçersizlik halinde uygulanacak idari para cezaları?
 • Kayıt Ve Belgelerin İncelemeye Çıkarılması konusunda bilinmesi gerekenler
 • Defter ve belgeler hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

 

2. BÖLÜM: İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (işyeri dosyası açma)

 • İşyeri Dosyasının Açılması Ve İşyeri Bildirgesi
 • SGK işyeri bildirgesi ile işyeri dosyası açılmasında dikkat edilecek noktalar
 • Bildirgenin yasal sürede verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası ve uzlaşma
 • Işyerinin nakli durumunda yapılması gerekenler
 • Aynı işkolunda bulunan birden çok kara –deniz-havayolu ulaşım aracının olması durumunda yapılacak tescil işlemi
 • Taşeron(alt işveren) dosyalarının açılması durumu
 • İşyerinin unvan, nev’i değiştirmesi ya da birleşme/bölünme durumlarına yapılması gerekenler nelerdir?
 • Faaliyeti olmayan işyeri dosyalarının kapatılması . Faaliyeti mevsimlik olan işyerlerinde işyeri dosyalarının takibi
 • İş ortaklıkları ve konsorsiyumların sigorta tescil işlemleri
 • İşveren vekili kimdir? İşveren vekilinin işle ilgili işlemler açısından sorumluluğu nedir?


3. BÖLÜM: İşçi İşe Giriş Bildirge işlemleri

 • İşçinin giriş bildirgesinin hazırlanmasında dikkat edileçek noktalar
 • İşveren tarafından İşçi İşe Giriş Bildirgelerinin verilme süresi ve istisnai durumlar nelerdir
 • İşçi İşe Giriş Bildirgelerinin İşveren tarafından geç bildirim halinde uygulanan İ.P.Ç nedir
 • İşe giriş bildirgesi ipc uygulamasında değişiklik
 • Hizmet akdi uygulamaları
 • Belirli Belirsiz İş Sözleşmeleri,
 • Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
 • Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,
 • Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği Ve Oryantasyon
 • İşçiden işe girişte alınacak belgeler nelerdir
 • Personel Özlük İşleri Temel Kavramlar
 • İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulması
 • İşçinin verebileceği işe giriş bildirgesi (Ek 3)


4. BÖLÜM: Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi ve ödenme tarihleri
 • Uygulanmakta olan tavan –taban rakamları
 • Sigorta kollar
 • Tüm Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
 • SGDP Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme süresi ve zamanında verilmeme halinde uygulanacak İPÇ
 • Prim gün sayısının tespiti? Kısmı çalışma halinde Prim gün sayısının tespiti nasıl yapılır?
 • Taşeronların Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Vermesi
 • Asıl işveren ile Taşeronlarda muvazaalı işlemler
 • Muvazaalı işlemlerin incelenmesinde(Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde) özellikle hangi unsurlara bakılmaktadır
 • İnternetten Aylık Hizmet Prim Bildirgelerinin Gönderilmesi, ek Ve İptal Bildirgeleri
 • İnternetten Aylık Hizmet Prim Bildirgelerinin Gönderilmesinde alternatif uygulamalar
 • Yasal Mevzuata Göre İşverenlerin yararlandığı Teşvik Çeşitleri
 • %5 işveren prim teşviki
 • Özürlü istihdamı teşviki nedir
 • kontenjan dahilinde çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için 14857 sayılı Kanun türü,
 • kontenjan fazlası olarak çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için 54857 sayılı Kanun türü
 • 6111 sayılı yasa kapsamında ek istihdam teşviki
 • Teşviklerden faydalanmadaki genel koşullar nelerdir

 

5. BÖLÜM: PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ ve İşten Çıkış Bildirgelerinin Verilmesi

 • İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler Ve Bildirimler (iab formu)
 • Eksik Çalışma Belgesinin Verilmesi
 • Sözleşmenin Feshinde Usul
 • İhbar Önelleri Ve Kullanımı
 • Hak Düşürücü Süreler
 • Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi
 • Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları
 • Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan Bildirimlerin Sorunları
 • İşten Çıkarma Ve İşe İade Kararları Uygulamaları
 • İş Güvencesi Ve İşe İadenin Sonuçları
 • Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçları
 • Kötü Niyet Tazminatı

 

6. BÖLÜM: İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

 • Yıllık İzin Hakkı Ve Kullanımı
 • Yıllık İzin Süreleri Ve İhbar Süresi

 

7. BÖLÜM: İŞVERENLERİN SİGORTALILIĞI

 • 4b’ ye Tabi Olarak İşverenin Kendi Sosyal Güvenliği İçin Yapması Gerekenler
 • Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmesi
 • Prim oranları ve prim matrahının tespiti
 • 4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları
 • 4b’ Ye Tabi Olarak İşverenin Kendi için ödeyeceği prim oranları
 • Tescilsiz bağ-kur’luların durumu
 • 5 Yıldan fazla borcu olan bağ-kurluların durumu ne olacak?


8. BÖLÜM: EMEKLİLİK TAHSİS İŞLEMLERİ

 • Temel Kavramlar, Sigortalılık Süresi
 • Sigortalılık Süresi Hesaplanması
 • Sigortalılık Süresi Başlangıcı
 • Sigortalılık Süresi Başlangıcını Etkileyen Faktörler
 • İşe Giriş Tarihi İle Primlerin Ödenmeye Başlandığı Tarihin Farklı Olması
 • 18 Yaşın Altında Geçen Hizmetler
 • Borçlanmalar
 • İtibari Hizmete Dayalı İşe Girişin Geri Çekilmesi
 • Sigortalılık Süresinin Sonunu Belirlenmesi
 • Sigorta Prim Ödeme Gün Sayısı
 • Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Durumu
 • Sigorta Yaş Haddi
 • Yaş Hadlerinde İndirim Yapılması
 • Maluluk, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar
 • Malul Sayılma
 • Maluluk Aylığı Başvurusu Ve İstenecek Belgeler
 • Maluluk Aylığını Başlangıcı
 • Maluluk Aylığını Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması
 • Yaşlılık Aylığı Ve Yaşlılık Toptan Ödenmesi
 • 08.09.1999 (Hariç) Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • 08.09.1999 (Dahil) İle 30.04.2008 Arasında Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • 30.04.2008 (Hariç) Sonrasında Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması, Toptan Ödeme Yapılması
 • Ölen Sigortalının Hak Sahibine Cenaze Ödeneği Verilmesi
 • Ölüm Aylığı Almakta İken Evlenen Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği Verilmesi


9. ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI

 • Bordrolama konusunda genel bilgilendirme
 • Bordro nedir? Ücret pusulası nedir?
 • Bu evraklarda asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?
 • Bordroların imzalatılma zorunluluğu
 • Kayıtların yapılacağı yasal defterlerin ve belgelerin tasdiki, işlenmesi saklanması ve ibrazı hakkında bilgiler
 • Ücret ile ilgili kavramların açıklanması (Brüt ücret, Net ücret, Giydirilmiş ücret nedir?)
 • İşçilere uygulanan gelir vergisi tarifesi
 • Asgari ücret kavramı ve 16 yaşından küçükler-büyükler için asgari ücret tutarları, tavan ücret ve sigorta primlerinde hesaplamaya etkisi
 • İş hukuku önemli maddeler
 • Ücret ve ücret çeşitleri
 • Fazla çalışma
 • Fazla sürelerle çalışma
 • Resmi tatil, hafta sonu çalışmaları
 • Çalışılmış gibi sayılan süreler
 • Prime esas kazanç nedir?
 • Prime tabi olan kazanç unsurları nelerdir?
 • Prime kısmen tabi olan kazanç unsurları nelerdir ?
 • Prime tabi olmayan kazanç unsurları nelerdir ?
 • Şu anda prim kesintisi yapılan sigorta kolları ve sigorta prim oranları
 • Normal işçilerde brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • İşçiden yapılacak kesintiler
 • İşverenden yapılacak kesintiler
 • Emeklilerin çalışması halinde Brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • İşçiden yapılacak kesintiler
 • İşverenden yapılacak kesintiler
 • Asgari geçim indirimi ve hesaplama örnekleri
 • Mevcut mevzuata göre uygulanan teşvik çeşitleri
 • Ücret hesaplama örnekleri ve bunların yevmiye kayıtlarının yapılması
 • TDHP hakkında işçilik kayıtları ile ilgili bilgilendirme
 • Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplamaları
 • İbraname nedir? Nasıl düzenlenir.


ÖRNEKLER:

 • Asgari ücretten 30 gün çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Aylık prim hizmet bildirgesinin doldurulması
 • Tam ay + mesai çalışması yapan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Asgari ücret ile tavan ücret arasında geliri olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Maaş +sosyal yardımlar- kesintiler şeklinde gelir elde eden bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • SGK tavan ücretinin üzerinde brüt maaş alan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Maaş+ikramiye > tavan ücret şeklinde geliri olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Saat ücretli çalışan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Çağrı usulü sözleşmeli bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Fazla sürelerle çalışması olan bir işçinin bordrosunun hazırlanması
 • Apartman görevlilerinin (Kapıcıların) bordrosunun hazırlanması


10. BÖLÜM LOGO BORDROLAMA UYGULAMALARI

 • Bordro paket program ile uygulama (LOGO BORDRO )
 • Şirket tanımlama
 • Sigorta dosya tanımlaması
 • Parametre tanımlamaları
 • İşçi işe giriş bildirgesi
 • Puantaj işlemleri
 • Bordroların alınması
 • Aylık bildirgenin düzenlenmesi
 • Normal çalışan
 • Emekli bildirgesi
 • Teşvik çeşitlerine göre bildirgelerin hazırlanması
 • Xml ile bildirgenin internet sitesine aktarılması
 • Tüm gerekli raporların bilgisayardan alınması
 • bordro,
 • ücret pusulası,
 • Agi tablosu v.b)
 • İşçi işten ayrılma bildirgesi
 • Aylık devir işlemleri

Öğrencilerimizin bu eğitim hakkında yaptığı yorumlar :

Bilgi ve bilgiyi sunum anlamında gayet güzel bir eğitim oldu. İstediğim karşılığı alabildim.GÜLSEREN KARATAY

Hocanın anlatması konuya hakimiyeti yeterliydi.

Eğitimi veren kişiler derslere son derece hakim ve işlerinde uzman olduklarını gösterdiler. Platform akademi personeline teşekkür ederim. KADİR ÖZBEK

Eğitmenlerimiz çok başarılıydı. ADEM SÖZCÜ

Öncelikle hocalarımıza ve kurum çalışanlarına teşekkür ederim. Bir çok kurumdan eğitim aldım, içlerinden % 100 memnun kaldığım tek firma diyebilirim. Eğitim çok verimliydi. Teşekkürler HÜLYA KES

Beklediğim kadar yeterli gördüm, uygulamalı eğitimde var olması görsel olarak daha çok bilgilendirdi. Farkında olunmayan bilginin farkın da olundu.

Eğitmenler konularına son derece hakim üslupları, bilgi ve iletişim becerileri muhteşem.ELİF SALTÜRK

Eğitim kurumunuzdan çok memnun kaldım. Hocalar çok ilgili ve destekleyiciler.

Hocalarımızın eğitimle ilgili sunum ve bilgilerine hayran oldum. Kendi kariyer planlarımda da onları kendim için bir basamak ve zirvelerden düşünmekteyim. BAYRAM BİLİCEN

Tuğba Can: Eğitimden Genel Anlamda Memnun Kaldım. Genel Anlamda Oldukça Başarılıydı.

H. Görkem Melikoğlu: Kişisel Gelişimim İçin Çok Faydalı Bir Eğitim Olduğuna İnanıyorum. Teşekkürler.

Ebru Kibar: Eğitmenlerimizin İleri Düzeyli Görüşleri Ve Eğitim Bilgileri Bizi Çok Memnun Etti.

Esra Altun Yer: Başta Eğitmenlerimizin Nayif Ve Pozitif Yaklaşım Göstererek Bizi Her Türlü Konuda Aydınlattığı İçin Teşekkür Ederiz. Bizim İçin İşimize Fayda Sağlayarak Bilgi Ve Tecrübeler Edindik Ve Bundan Sonraki Süreçte Uygulamalarımıza Büyük Katkısı Oalcaktır. Emeği Geçen Herkese Teşekkürler.

Nergiz Aşkınçağlar: Bu Eğitimden Çom Memnun Kaldım. Eğitim Süresinin Bir Ayla Tutulması Yerine İki Ya Da 3 Aylık Olabilir. İnsan Eğitime Başladığında Bitmesin İstiyoruz. Tüm Çalışma Arkadaşlara Teşekkür Ederim, Saygılarımla…

Diğer sosyal güvenlik eğitimi katılımcı görüşleri için http://www.platformakademi.com/meb-sertifikali-egitimler/sosyal-guvenlik-uzmanligi-egitimi-personel-ozluk-isleri-ve-is-hukuku-uzmanlik-egitimi.html sitemizi ziyaret ediniz.

Yorumlar   

0 #4 ikegitimleri 24-10-2018 12:27
Alıntılandı Taha Aygün:
Sgk eğitimi hakkında eğitim içeriğinizi sürekli kontrol ediyorum.

Fiyatlar ve sertifikasyon hakkında bilgi iletmeniz mümkün mü

Merhabalar

Yorum attığınız mail adresine bilgilendirme geçilmiştir.

her türlü soru ve öneriniz için www.ikegitimleri.com üzerinen iletişime geçebilirsiniz

Saygılarımızla
www.ikegitimleri.com
Alıntı
0 #3 ikegitimleri 24-10-2018 12:26
Alıntılandı Betül Kaya:
Merhaba

Sosyal güvenlik uzmanlığı eğitiminiz hakkında bilgi verebilirmisiniz

Merhabalar

Yorum attığınız mail adresine bilgilendirme geçilmiştir.

her türlü soru ve öneriniz için www.ikegitimleri.com üzerinen iletişime geçebilirsiniz

Saygılarımızla
www.ikegitimleri.com
Alıntı
0 #2 Betül Kaya 24-10-2018 08:40
Merhaba

Sosyal güvenlik uzmanlığı eğitiminiz hakkında bilgi verebilirmisiniz
Alıntı
0 #1 Taha Aygün 16-02-2018 23:20
Sgk eğitimi hakkında eğitim içeriğinizi sürekli kontrol ediyorum.

Fiyatlar ve sertifikasyon hakkında bilgi iletmeniz mümkün mü
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Kampanyalı Eğitimler

Dış Ticaret Eğitimi  - Finans Eğitimi

 

 SİBEL AVCIBAŞI 

 İnsan Kaynakları ve Kişisel Gelişim Eğitmeni 

Aralık 1966 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Enstitüsünde, İnsan Kaynakları Sertifika Programını 2007 yılında tamamlamıştır.

26 yıllık iş yaşamına, Akbank Eğitim Müdürlüğünde başlayan Avcıbaşı, daha sonra Yaşarbank İnsan Kaynakları ve Eğitim Geliştirme bölümünde uzman olarak iş hayatına devam etmiştir. Eğitimlerin hazırlanıp sunulmasından planlanmasından ve iletişim oryantasyon müşteri ilişkileri eğitimlerinin aktarılmasından sorumlu olarak yürüttüğü görevine aynı zamanda da işe alımlarda bizzat mülakatları yöneterek görevini sürdürmüştür.

 

egitime-basvur

Tamamlanan Eğitimler

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

Kurumsal Eğitimler

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu

insan kaynakları kursu insan kaynakları kursu